HOSANNA | Stained glass

2020

Gillès de Pélichylei

's Gravenwezel

Reconstructie van een glas-in-lood bovenlicht.


Het ontwerp van het nieuwe glasraam is gebaseerd op de reeds aanwezige glasramen in de woning. Het oude ontwerp werd wat opgefrist en we voegden enkele nieuwe kleuren toe. Het patroon in het midden bleef behouden.